ฝ่ายบริหาร
     
   
  ดร.นิตยา มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต